L O A D I N G

Podmínky užívání

Úvodní ustanovení

Vítejte na stránkách Ústní Péče Stomatologie, které jsou věnovány poskytování informací o stomatologii a ústní hygieně. Tyto podmínky užívání (dále jen „Podmínky“) se vztahují na používání webového portálu dostupného na adrese ustni-hygiena.cz (dále jen „Web“). Používáním Webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nejste oprávněni web využívat. Tyto Podmínky mohou být kdykoliv změněny či aktualizovány, a proto je důležité, aby jste tyto Podmínky pravidelně kontrolovali.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje, že web bude využívat v souladu s těmito Podmínkami, platnou legislativou České republiky a obecnými morálními zásadami. Uživatel nesmí web využívat k žádným nelegálním či neetickým aktivitám, jako je šíření virů, spamu, nebo jakýchkoli aktivit, které by mohly poškodit Web či jeho uživatele. Uživatel se také zavazuje nekopírovat, nešířit či jinak zneužívat obsah Webu bez předchozího souhlasu majitele Webu.

Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše právo na ochranu osobních údajů. Veškeré informace o uživatelích jsou zpracovávány v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze za účelem zlepšení kvality služeb a jsou chráněny před zneužitím. Na Webu je zároveň přítomna možnost kontaktování majitele Webu prostřednictvím emailu [email protected], v souvislosti s ochranou osobních údajů nebo jakýchkoliv otázek týkajících se Webu.

Informace o autorovi a provozovateli Webu

Provozovaným Webem je Ústní Péče Stomatologie se sídlem Úslavská 75, 326 00 Plzeň, Česká republika. Provazovatelem a autorem veškerého obsahu je Karel Novák. Veškeré obsahové materiály jsou duševním vlastnictvím majitele Webu a jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky představují veškerou dohodu mezi uživatelem a provozovatelem Webu a plně nahrazují případné předchozí dohody a porozumění vztahující se k používání Webu. V případě jakékoliv nejasnosti nebo dotazů týkajících se těchto Podmínek lze kontaktovat majitele Webu na adrese Úslavská 75, 326 00 Plzeň, Česká republika, či prostřednictvím emailu na adrese [email protected]. V případě právních sporů vycházejících z používání Webu bude vše řešeno v souladu s právním řádem České republiky a před příslušnými soudy České republiky.

Karel Novák
Karel Novák

Jsem stomatolog a zaměřuji se na preventivní péči o zuby. Mám vlastní praxi v Plzni, kde poskytuji komplexní stomatologickou péči. Mimo práci se věnuji psaní článků o zubní péči, abych pomohl lidem lépe se starat o své ústní zdraví. Pravidelně přednáším na stomatologických konferencích a seminářích. Mým cílem je kombinovat své klinické zkušenosti a zájem o psaní k pomoci lidem dosáhnout lepšího orálního zdraví.

Napsat komentář