L O A D I N G

Ochrana soukromí

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou jste nám prokázali návštěvou naší webové stránky Ústní Péče Stomatologie a jsme si vědomi zodpovědnosti spojené s ochranou vašich osobních údajů. Z tohoto důvodu jsme připravili tuto stránku s politikou ochrany soukromí, abychom vás informovali o tom, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a chráněny. Tento dokument popisuje principy, které uplatňujeme při zpracování vašich osobních informací, a způsoby, jak můžete vykonávat svá práva v souvislosti s ochranou osobních údajů. Jsme odhodláni dodržovat nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a kontinuálně zlepšovat procesy, abychom zajistili jejich bezpečnost a důvěrnost.

Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete dobrovolně prostřednictvím naší webové stránky, například když se zaregistrujete pro přijímání našeho newsletteru nebo když nás kontaktujete pomocí našeho kontaktního formuláře. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další informace, které rozpoznávají vaši identitu. Jsme si plně vědomi, že tyto informace jsou vám drahocenné, a proto je zpracováváme s největší možnou péčí a v souladu se všemi platnými zákony a předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Použití a sdílení osobních údajů

Osobní údaje, které od vás obdržíme, jsou používány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty. To zahrnuje reakce na vaše dotazy, zpracování vašich požadavků, nebo poskytování informací o našich službách. Vaše osobní údaje nikdy nebudou bez vašeho svolení prodávány, vyměňovány nebo jinak sdíleny s třetími stranami, s výjimkou právních a regulatorních důvodů, kdy může být sdílení těchto údajů nutné. Slibujeme, že budeme i nadále dodržovat principy transparentnosti a integrity při zpracování vašich osobních informací.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, včetně práva na přístup k vašim osobním informacím, právo požádat o opravu nesprávných nebo neúplných údajů, právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, a právo vznést námitky proti zpracování vašich údajů. Pokud byste chtěli některá z těchto práv uplatnit nebo pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhajte nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]. Jsme zde, abychom vám pomohli a poskytli veškerou potřebnou asistenci.

Bezpečnost a ochrana údajů

Bezpečnost vašich údajů je pro nás prioritou. Aplikujeme řadu technických a organizačních opatření, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, ztrátou nebo zničením. Tyto bezpečnostní opatření jsou pravidelně přezkoumávána a aktualizována v souladu s technologickým vývojem a změnami právních předpisů. Veškeré osoby, které mají přístup k vašim osobním údajům, jsou vázány mlčenlivostí a jsou povinny chránit důvěrnost informací, s nimiž přicházejí do styku.

Kontaktní informace

V případě, že máte jakékoliv dotazy ohledně naší politiky ochrany osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

  • Jméno majitele: Karel Novák
  • Adresa: Úslavská 75, 326 00 Plzeň, Česká republika
  • Email: [email protected]
Karel Novák
Karel Novák

Jsem stomatolog a zaměřuji se na preventivní péči o zuby. Mám vlastní praxi v Plzni, kde poskytuji komplexní stomatologickou péči. Mimo práci se věnuji psaní článků o zubní péči, abych pomohl lidem lépe se starat o své ústní zdraví. Pravidelně přednáším na stomatologických konferencích a seminářích. Mým cílem je kombinovat své klinické zkušenosti a zájem o psaní k pomoci lidem dosáhnout lepšího orálního zdraví.

Napsat komentář